کنترل چشم

مدرس:حجت الاسلام امیر حسین دریایی

درس اول فایل صوتی

همه چیز با نگاه شروع می‌شود

درس دوم فایل صوتی

تیری بر قلب امام زمان عج

درس سوم فایل صوتی

مزایا و معایب

درس چهارم فایل صوتی

تکنیک های عمومی

درس پنجم فایل صوتی

تکنیک های خصوصی