دروس قانون جذب به سبک دین

مدرس:حجت الاسلام امیر حسین دریایی

درس گفتار اول فایل صوتی

درس گفتار دوم فایل صوتی

درس گفتار سوم فایل صوتی

درس گفتار چهارم فایل صوتی

درس گفتار پنجم فایل صوتی